Apurahat

Käyrätorviklubi myöntää vuosittain apurahoja nuorten käyrätorvistien soittotuntien matkakuluihin sekä ammattilaisille käyrätorviteosten sovitus- ja sävellystyöhön. Hallitus tekee päätöksen apurahojen saajista ja myöntöpäätöksiin vaikuttaa aina yhdistyksen sen hetkinen taloudellinen tilanne.

Matka-apuraha lapsille ja nuorille pitkiin soittotuntimatkoihin

Hakuaika vuosittain 1.8.-30.9. Lähetä avoin hakemus sähköpostitse osoitteeseen kayratorviklubi@gmail.com ja kerro seuraavat tiedot opinnoistasi:

Missä opiskelet ja kenen oppilaana? Kuinka usein käyt tunneilla ja kuinka kaukaa kuljet? Arvioi ja erittele matkakustannuksesi vuoden aikana julkisten kulkuneuvojen hintojen mukaan.

Sävellys- ja sovitusapuraha

Hakuaika on vuosittain 1.8.-30.9. Lähetä avoin hakemus sähköpostitse osoitteeseen kayratorviklubi@gmail.com ja kerro sävellys- tai sovitusprojektistasi. Arvioi ja erittele kustannukset ja perustele, miksi projektisi on tärkeä tulevaisuuden käyrätorviyhteisölle.